Spørgsmål & Svar

Søg i alle FAQ's
Vis alle spørgsmål og svar i PiA's FAQ database
Se FAQ Tags

Har du glemt din adgangskode til PiA systemet, er der to måder at løse det på.

Løsning 1:

På logind billedet, tryk på "Glemt din adgangskode?". Følg der efter vejledningen.

Løsning 2.

Tryk på følgende link for at nulstil din adgangskode:

https://pia.dhpu.dk/index.php?option=com_users&view=reset

Indtast din mail adresse og tryk send. Du vil efterfølgende modtage en aktiverings kode på mail. Følg vejledningen i mailen.

NB.

Så frem du ikke modtager nogen mail, skylds det ret sikkert at du er registreret med en forkert mail adressen i PiA. Du skal derfor kontakte klubbens administrator så han han rette den i systemet.

Du skal kontakte din stam klubs Chef instruktør. Det er hans ansvar at kontakte Sekretariatet og få det rettet.

Så er der ikke andet for end at betale via. Unionens bank.

Er det i forbindelse med bestilling af Pilot-ID, må du dog påregne en ekstraordinær lang ekspeditions tid. Det skyldes at Dif's økonomi afdeling først skal lave bank opgørelse der så skal ekspederes videre til DHPU. Vi skal efterfølgende "kode" betalingen ind i PiA. Før kan vi ikke generere et Pilot-ID.

Det er vigtigt at du har et gyldigt billede på din profil. Det er på baggrund af dette billede dit Pilot-ID bliver genereret. Har du ikke et billede kan DHPU ikke udstede et Pilot-ID til dig.

Du kan ændre eller tilføje et profil billede det ved at klkke på det lille ikon øverst til højre på "Mine Data" side.

Nu åbner siden hvor du kan tilføje eller ændre dit billede. Læs venligst kravene til billedet.

For at vælge et billede på din computer skal du trykke på det store ikon "Opload et billede".

Du har nu mulighed for at zoome i billedet, samt at vælge hvilket område af billedet du vil bruge. Det gør du ved at stille musen over billedet og holde musen nede. Du kan nu rykke rundt på billedet.

Når du har fundet det rigtige udsnit af billedet, trykker du "Gem". Nu vil du til højre kunne se det endelige resultat.

Hvis du har problemer med at gemme billedet, kan det være filnavnet der ikke er gyldigt. Du må f.eks. ikke have et punktum midt i filnavnet... ud over det der selvfølgelig adskiller file extension (feks. JPG eller PNG).

Du kan nu vende tilbage til din Data side og dit profil billede er nu sat ind.

Dit brugernavn er pia efterfulgt af dit Pilot-ID og uden mellemrum.

Feks. pia1234

PP1 og SP1 er ikke rigtig en rating. Det er noget man er fra dag et i sporten. Eleven skal dog stadig have et Pilot-ID, efter som kortet samtidig er et bevis for at eleven er forsikret og medlem i Unionen.

Det skyldes ret sikker at du ikke har nogen ubetalte kontingenter. Hvis det er sidst på året og du mener der burde ligge en "regning" til dig, skal du kontakte din stam klub's Klub administrator. DHPU sekretariatet genererer nemlig ikke din kontingent betaling før klub administratoren har givet besked til os om at klubben er klar.

Er det feks. midt på året og handler det om et nyt rating kort pga. opgradering, er det Chef instruktøren i din stam klub der skal bede sekretariatet om at generere en ventende betaling til dig.

Er det blot et almindelig køb af feks. Pilot ID, fordi du måske har mistet dit gamle, kan du fint tage kontakt direkte til sekretariatet. Så genererer de en betaling til dig i PiA.

Uanset hvad du har betalt for, kan du løbende holde øje med hvornår dit køb er blevet ekspederet. Det gør du via punktet "Ekspederet" under Betalings modulet i PiA.

Hvis du har brug for et nyt kort, enten fordi det er blevet væk eller fordi du midt på året har fået ny rating, skal du kontakte Sekretariatet på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Sekretariatet vil efterfølgende generere en regning til dig på et nyt kort. Denne regning kan du se og betale næste gang du logger på PiA. Et nyt Pilot ID koster pt. 100.-.

Så snart Sekretariatet kan se din betaling, printer og sender de et nyt kort til dig. Du kan selv holde øje med hvornår dette er sket under feltet "Ekspederet".

Du skal kontakte Sekretariatet på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Så sørger de for at oprette en ventende betaling til dig hvor IPPI kortet også står på. Når du har betalt via. PiA's betalingssystem, sender Sekretariatet kortet til dig.

Vær opmærksom på, at der kommer et ekstra gebyr på opkrævningen hvis du har bedt om en hastebehandling. Hvis det er tilfældet bliver kortet ikke sendt før både kort og gebyr er betalt.

Inden PiA kan generere betalinger for næste års kontingenter, er det vigtigt at du logger ind i PiA og får styr på dine medlemmer hurtigst muligt. Ellers når dine medlemmer ikke at få deres Pilot ID inden nytår.

Her er hvad du skal sørge for:

•    Tjek dine medlemmers adresser og email adresser (Pilot-ID bliver sendt direkte til medlemmerne)
•    Tjek at dine medlemmer har et gyldigt profil foto, da det er dette der kommer på Pilot ID’et. Uden et gyldigt billede bliver der ikke udstedt et Pilot ID.
•    Tjek dine medlemmers rating i samarbejde med klubbens Chef instruktør. Er der rettelser, skriv da til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og få det rettet.
•    Gå ind på ”Klub Data” siden og vælg om du vil have DHPU til at opkræve Klub kontingentet. Så vil dine stam medlemmer kunne betale via PiA’s online betalings system.

Når ovenstående 4 punkter er gennemført skal du kontakt os på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og skriv at jeres klub er klar. Så vil vi generere betalingerne til jeres medlemmer. Når medlemmerne efterfølgende logger på PiA, vil de have adgang til at se og betale opkrævningen.

Vær opmærksom på, at PiA kun håndterer klub kontingent for stam medlemmer. Altså de betalinger der lovmæssigt skal ske for at man lovmæssigt kan få sit Pilot-ID. I skal således selv sørge for at opkræve kontingent for jeres sekundære medlemmer.

Som klub administrator skal du tage stilling til om DHPU skal varetage opkrævningen af klubbens kontingent. Det betyder at jeres medlemmer kan betale via PiA's betalingsmodul og at deres betalinger registreres med det samme. Under "Betalinger" har i mulighed for at følge med i hvem og hvornår jeres medlemmer har betalt.

For at lade DHPU varetage opkrævningen, skal i gå ind på "Klub Data" siden. Her sætter i flueben i "Lad DHPU opkræve" og skiver der efter prisen.

faq 01

Så frem klubben vælger IKKE at lade DHPU håndtere klub kontingent betalingerne, skal i blot fjerne markeringen. Der vil da automatisk stå 0 i ”Pris pr. år”.
Husk… at det nu er JERES ansvar at markere efter hånden som jeres medlemmer får betalt klub kontingentet. Dette markerer i under ”Medlems betalinger”. Hvis i ikke løbende får ajourført disse betalinger, kan sekretariatet således heller udstede Pilot-ID til pågældende medlemmer.

Med andre ord… det er klart nemmest for jer at lade PiA håndtere betalingen for jeres klub kontingent.

Som udgangspunkt overfører DHPU penge til klubberne omkring d. 1. i hver måned

Som klub admin kan du se hvem og hvornår der har betalt i samme sekundt som betalingen er gennemført. Det gør du under ”Betalinger” / ”Medlems betalinger”.

Nej, som det er nu håndterer PiA kun betalinger for stam klubs medlemmer. Altså det der lovmæssigt skal være på plads før man kan få et Pilot-ID. Klubberne må således selv sørge for at opkræve klub kontingent for deres sekundære medlemmer.

Det skyldes at medlemmet enten er Inaktiv eller at de ikke har nogen stam klub. Så frem du mener det beror på en fejl, kontakt da Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Så retter vi fejlen.

DHPU skal gemme alle rating data. Også selv om medlemmet ikke længere er i sporten. Så frem medlemmet vender tilbage til sporten, skal DHPU kunne finde de tidligere rating data så piloten ikke skal starte helt for fra.

Du kan ikke slette et medlem. DHPU skal gemme data på tidligere medlemmer. Også selv om at de måske ikke er i sporten mere. Det kunne jo være de kom tilbage til sporten og så skal vi kunne finde deres tidligere data.

Du skriver i stedet til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Så vurderer Sekretariatet om medlemmet skal fjernes fra jeres klub eller gøres inaktiv.

Du skal som klub administrator selv sørge for at notere i betalings systemet når dine medlemmer har betalt. DHPU udsteder ikke Pilot ID til dine medlemmer før alle lovpligtige betalinger er foretaget. Det betyder både DHPU kontingent (incl. forsikring) og klub kontingent til medlemmernes stamklub.

Du noterer dine medlemmers betalinger på Betalings siden (Medlems betalinger):

faq 05

 

På betalings siden for klubbens medlemmer skal du gøre følgende:

1. Marker den post du vil ændre.

2. Sæt flueben i "Betalt" og vælg dato for hvornår betalingen er foretaget (vigtigt med dato).

3. Tryk "Gem".

faq 06

 

Nu er betalingen registreret som Betalt og DHPU kan udstede et Pilot ID til medlemmet så frem DHPU Kontingentet incl. forsikringen også er betalt.

Nej, du kan ikke selv rette i oplysningerne. Du skal der imod kontakte Sekretariatet på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Så sørger de for at rette oplysningerne.

Nej, medlemmet kan kun tildeles en prøve af gangen. Har medlemmet en ventende prøve der endnu ikke er taget, skal denne enten slettes først eller også skal medlemmet tage prøven inden der kan tildeles en ny.

På nedenstående billede har medlemmet allerede en ventende prøve. Der kan derfor ikke tildeles en ny prøve:

prove 01

I prøve systemet trykker du på "Resultater". Her finder du alle dine medlemmers prøver.

Hvis du vil have et overblik over et bestemt medlems prøver, skal du først trykke på medlemmets navn til højre i listen. Det er ligegyldigt hvilken prøve du vælger, blot prøven tilhører det ønskede medlem.

prove 02

Vælg "PDF alle resultater".

prove 03

Systemet vil nu generere en PDF fil med alle prøve resultater for pågældende medlem:

prove 04 

 

Under punktet "Ventende prøver" finder du alle de prøver der er blevet tildelt dine medlemmer. Vær opmærksom på, at det kun er de prøver som endnu ikke er gennemført der listes her. Helt til højre i listen trykker du blot på "Delete".

prove 05

Når prøven er slettet åbner systemet automatisk op for at der kan tildeles en ny prøve til pågældende medlem.